Dobrodošli, gost - Registracija | Zaboravljena šifra

Staklo- sve o staklu i vrstama stakla!

69 poruka / 0 new
Poslednja poruka
bosch-ke
bosch-ke's picture
Offline
Registrovan dana: 22/10/2008
Poruke:

istorija stakla

istorija govori da je staklo otkriveno još 5.000 godina prije hrista. Legende kažu da su ga otkrili Babilonci, Feničani, Egipćani, ali ništa od toga istorija nije potvrdila. Jedino je sigurno da su pronađeni različiti ukrasni predmeti i posude od stakla.
Staklo se kao proizvod iz Egipta preko Grčke proširio do Rima, a tek su Rimljani 100 godina prije hrista počeli ostakljivati prozore na zgradama.
U razdoblju od 1.500 godine prije hrista do 500 godina poslijehrista tehnikom fuzije izrađeno je bezbroj posuda, ukrasa… U tom je razdoblju razvijena tehnika puhanja stakla i izrade ravnog stakla valjanjem.
Moderna istorija stakla započinje 1851. godine kada je engleski arhitekt Joseph Paxton, za svjetsku izložbu u Londonu, projektirao stakleni paviljon pod imenom "Crystal Palace". Ta revolucionarana građevina, izrađena od stakla i čelika, potaknula je arhitekte da staklo počinju upotrebljavati kao građevinski materijal.
Izumeći float proces stakla 1952. godine Sir Alastair Pilkington pokrenuo je revoluciju u staklarstvu. Ovaj proces omogučio je izradu staklenih ploča u raznim bojama i u različitim debljinama i dimenzijama. Od tada se razvoj tehnologija izrade i upotrebe stakla naglo ubrzao.
Danas je izrada stakla moderna industrija visoke tehnologije koja je u mogućnosti proizvesti tisuće ploča stakla dnevno u raznim bojama (najpopularnije su zelena i smeđa). Staklo je dio naše svakodnevnice i život bez stakla danas bi bio nezamisliv.

 • staklo8.jpg
 • refleksija.gif
 • propuštanje.gif
 • apsorpcija.gif
 • staklo11.gif
 • staklo12.jpg
 • hm.gif
 • konstrukcija izo stakla.jpg
 • troslojno staklo.jpg
 • low e staklo.jpg
 • izo_st3.jpg
 • ent224c.jpg
bosch-ke
bosch-ke's picture
Offline
Registrovan dana: 22/10/2008
Poruke:

Staklo je prozirni, amorfni, čvrsti, krti ihemijski postojani materijal. Glavni sirovinski materijal za proizvodnju stakla su kvarcni pijesak, glinica, alkalijski i još neki oksidi. Kvarcni pijesak kao osnovna sirovina mora biti vrlo čist, tako da u pijesku ne smije biti više od 0,05 % željeznih oksida (zbog otpornosti na povišene temperaturehemijsku postojanost). Sirovinski materijal se usitnjava i homogenizira i ubacuje u peći za topljenje. Topljenje je osnovna faza proizvodnje stakla i odvija se pri temperaturi od 1400 do 1600°C. Otopljena masa se najprije hladi do viskoznosti optimalne obradivosti i nakon toga se oblikuje u željene oblike. Oblikovanje stakla vrši se izvlačenjem, prešanjem, valjanjem i lijevanjem. Daljnjim hlađenjem postiže se očvršćivanje oblikovanih proizvoda.
Karakteristična optička svojstva stakla su:propuštanje.refleksija.
apsorpcija.

SVOJSTVA STAKLA

Specifična masa: 2,5 g/cm3
Služi nam za izračunavanje težine određenog stakla.
Ploča debljine 1 mm i površine 1 m2 ima težinu 2,5 kg.

1. Modul elastičnosti: cca. 70 000 N/mm2
Sposobnost stakla da se nakon deformacije ponovo vrati u prvobitni oblik.
Modul elastičnosti stakla približno je jednak kao i kod aluminija.
2. Tlačna čvrstoća: 700 - 1000 N/mm2
Tlačna čvrstoća stakla nije povezana sa opterećenjima koja nastaju uslijed vjetra ili snijega, to su vlačna opterećenja.
3. Vlačna čvrstoća: 30 N/mm2
Vlačna čvrstoća je navažnija veličina za dimenzioniranje stakla. Različiti utjecaji npr. pritisak vjetra ili snijega na staklo dovode do povećanja opterećenja na savijanje koje uzrokuje povećanje vlačnog naprezanja stakla, pa se time povećava i opasnost od pucanja stakla. Vlačnu čvrstoću stakla možemo povećati termičkim prednaprezanjem na 50 N/mm2. Žičana stakla imaju manju vlačnu čvrstoću i to 20 N/mm2.
4. U-koeficijent za jednostruko float staklo: 5,8 W/m2
Toplinska izolacija stakla, manji U označava bolju izolaciju.
5. Koeficijent temperaturnog širenja stakla: 9 x 10-6
Sličan je koeficijentu temperaturnog širenja čelika i betona.
Povećanjem temperature staklene ploče dužine 1 m za 50oC ona se širi za 0,5 mm.
6. Optička svojstva stakla
Obično silikatno staklo dobro propušta svjetlost odn. zračenja iz vidljivog dijela spektra. Praktično ne propušta UV zračenje (valne dužine ispod 380 nm) i infracrveno zračenje (iznad 760 nm).

 • staklo8.jpg
 • refleksija.gif
 • propuštanje.gif
 • apsorpcija.gif
bosch-ke
bosch-ke's picture
Offline
Registrovan dana: 22/10/2008
Poruke:

PARAMETRI KOJI ODREĐUJU STAKLO

Svjetlost i toplina promatrani kroz parametre koji određuju staklo dolaze od sunca. Sva su zračenja koja dolaze od sunca - energija.
Sva ta energija jest blagodat, ali je istovremeno i problem kojemu se mora posvetiti pažnja. Prekomjerna svjetlost zasljepljuje. Ta pojava sama je po sebi neugodna, ali i štetna i opasna. Djeluje na organe vida tako što ih oštećuje kao i prekomjerna toplina od koje se štitimo sjenilima, zavjesama i klimatizacijom što znači daljnje povećanje troškova gradnje.
Čovjeku je ugodno boraviti u prostoru gdje je svjetlo, temperatura zraka 16-22 °C, brzina gibanja zraka 0,2-0,4 m/sec i relativna vlažnost zraka 60-80%.
Da bismo mogli iskoristiti najpovoljnije prednosti određenih stakala moramo poznavati njihove osobitosti i pokazatelje - parametre kojima se te osobitosti određuju.
Staklo se definira - određuje prema dva kriterija i to:

* Fizički parametri: debljina, veličina, boja, sigurnost…
* Energetski parametri:

* prolaz svjetlosti LT i LR i prolaz energije ET, ER, EA, SF, SC, RHG
* Toplinski gubici: Kkcal ili Uw

Fizičke parametre definiramo na temelju sljedećih kriterija i to:

*

estetika (boja, deformacije…)
*

mehanička opterećenja (veličina otvora, visina objekta, orijentacija prema vjetru, način ugradnje…)
*

sigurnost (opasnost od pada stakla, opasnost povrede prolaznika, opasnost provale, napada, požara ili buke…

Energetske parametre definiramo na temelju slijedećih kriterija:

*

mikroklimatski uvjeti regije (broj sunčanih dana, minimalna, prosječna i maksimalna temperatura…)
*

termoizolacijske osobitosti objekta
*

vrsta i snaga uređaja za zagrijavanje i hlađenje objekta

Energetski parametri zahtjevaju podrobniju obradu pri njihovom određivanju, ali i pri odabiru stakla i to iz razloga što oni određuju ekonomičnost i udobnost objekta.

 • staklo11.gif
bosch-ke
bosch-ke's picture
Offline
Registrovan dana: 22/10/2008
Poruke:

KAKO ODREDITI TIP STAKLA PARAMETRIMA ILI KAKO NA OSNOVI PARAMETARA ODABRATI TIP STAKLA?

Staklo se na nekom objektu određuje projektom na osnovama estetskih zahtjeva i izračuna termičke bilance zgrade u skladu sa zahtjevima investitora.
Estetski se kriterij za staklo određuje bojom stakla dok se ostali zahtjevi iz te domene u stvari postižu ispunjavanjem mehaničkih kriterija kao što su veličina stakla, debljina stakla, način učvršćenja… Ovome se može pridodati i parametar refleksije svjetlosti, jer on određuje koliko i kako će se reflektirati okoliš u pročelju, koliko će zgrada biti blještava i uočljiva. Koliko će se vidjeti unutrašnjost zgrade kroz staklo određeno je parametrom - prolaza svjetlosti.
Parametar prolaza svjetlosti međutim, izuzetno je značajan za udobnost prostora u smislu boravka i rada u njemu, za potrošnju energije za dodatnu umjetnu rasvjetu, ali i kao medij koji donosi dodatnu energiju.
Solarni faktor, koeficijent zasjenjenja ili RHG služe da se njime odredi koliko će se dozvoliti toplinskih dobitaka da bi taj prostor i ljeti bio udoban, odnosno da bi se odredilo kapacitete hlađenja, jer je ono 3-5 puta skuplje od troškova grijanja.
K - faktor ili U - faktor određuje nivo toplinskih gubitaka iz zgrade, jer se prema njima treba odrediti snaga uređaja za zagrijavanje prostora.
Ovo su četiri (boja, LT, SF i K) osnovna parametra koji predstavljaju minimum za određivanje tipa stakla. Ako nisu određena ova četiri parametra onda - ništa nije niti određeno.
U praksi se ipak događa da se projektom ne odredi zahtjev ili se postavljaju nemogući zahtjevi

1. PROLAZ ILI TRANSMISIJA SVJETLOSTI - LT

Parametar pokazuje količinu svjetlosti u % koja prolazi kroz staklo, odnosno koliko posto svjetlosti od 448 W/m2 prolazi kroz određeno staklo.

2. ODBIJANJE ILI REFLEKSIJA SVJETLOSTI - LR

Parametar pokazuje količinu sunčeve svjetlosti u % koja se odbija ili reflektira od površine stakla, odnosno koliko posto svjetlosti od 448 W/m2 se odbije ili reflektira od određenog stakla.

3. DIREKTNI PROLAZ ILI TRANSMISIJA ENERGIJE - ET

Parametar pokazuje količinu toplinskog zračenja sunca u % koja neposredno ili direktno prolazi kroz staklo, odnosno koliko posto toplinske energije od 618 W/m2 prolazi kroz određeno staklo.

4. ODBIJANJE ILI REFLEKSIJA ENERGIJE - ER

Parametar pokazuje količinu sunčeve energije u % koju staklo odbija ili reflektira, odnosno koliko posto toplinske energije od 618 W/m2 se odbija ili reflektira od određenog stakla.

5. UPIJANJE ILI APSORPCIJA ENERGIJE - EA

I Parametar pokazuje količinu toplinskog zračenja sunca u % koju staklo upija, apsorbira, pri čemu se podiže njegova vlastita temperatura. Ta se temperatura prenosi na obje strane stakla, pa se to računa kao posredno ili indirektno odbijanje energije i kao posredni ili indirektni prolaz energije.

6. SOLARNI FAKTOR ILI UKUPNI PROLAZ ENERGIJE - SF

Parametar pokazuje odnos između ukupne količine sunčeve energije koja je prošla kroz staklo i ukupne količine sunčeve energije koja je došla (pala) na staklo.

7. KOEFICIJENT ZASJENJENJA ILI SHADING COEFFICIENT - SC

Parametar pokazuje odnos ukupno propuštene energije SF kroz staklo koje se promatra, i ukupno propuštene energije SF kroz bezbojno staklo debljine 3,00 mm (0,89 SF=1 SC).

8. INDEX SELEKTIVNOSTI - IS

Parametar pokazuje odnos između ukupno propuštene svjetlosti i ukupno propuštene energije LT/SF. S obzirom na to da je uvjek tražen što veći prolaz svjetlosti, uz što manji prolaz toplinske energije, ovaj parametar pokazuje koje je staklo pogodnije za primjenu na staklenim pročeljima koja su više izložena djelovanju sunca. Veći brojčani iznos parametra IS znači propuštanje više svjetlosti uz manje propuštanje toplinske energije što je gotovo uvjek bolje rješenje.

9. KOEFICIJENT TOPLINSKE PROVODLJIVOSTI - K ili U

K - je parametar koji pokazuje prolaz toplinske energije iz toplijeg u hladni prostor kroz određenu prepreku.
Kcal - je parametar koji pokazuje količinu topline koja se prenosi kroz staklo iz toplijeg prostora unutar zgrade u hladniji prostor izvan zgrade, izraženo u Kcal za svaki m 2 površine stakla i za svaki stupanj C razlike temperature između dva promatrana prostora u svakoj jedinici vremena koja je 1 sat.
Kw ili U - je parametar koji pokazuje količinu topline koja se prenosi kroz staklo iz toplijeg u hladniji prostor izražen u Watima za svaki m 2 staklene površine i za svaki stupanj Kelvina razlike temperature između dva prostora.

10. RAZMJERNI DOBITAK TOPLINE RHG

Parametar koji uvjek pokazuje stvarni prolaz ukupne toplinske energije iz okoline u prostoriju kroz različita stakla pod uvijek istim uvjetima.
Izražava se u jedinici W/m2 i predstavlja zbroj količina topline koja prolazi kroz staklo u prostor u vremenskoj jedinici od jednog sata.

 • staklo12.jpg
bosch-ke
bosch-ke's picture
Offline
Registrovan dana: 22/10/2008
Poruke:

VRSTE STAKLA
Float staklo se dobiva tzv. float procesom. Float staklo se proizvodi tako da se ulijeva kontinuirani tok tekućeg stakla u kadu rastopljenog kositra. Tekuće staklo prostire se po površini tekućeg kositra i pluta po površini (float - lebdjeti) proizvodeći visoke kvalitete kontinuiranu traku stakla koja se kasnije polira, a staklo nema izobličenja ili deformacija. Danas je to standardna metoda za proizvodnju stakla i preko 90% svjetske proizvodnje ravnog stakla je float staklo.
Obično staklo je bezbojno, a proizvodi se i u bojama: bronca, zeleno, sivo, azur, tamno plavo. Obično staklo u boji neki još zovu "Parsol" (iako je to kemijski spoj koji se nanosi na staklo radi zaštite od UV zraka dugih valova). Upotrebljava se za ostakljivanje prozora, vrata, zimskih vrtova, fasada/pročelja zgrada. U IZO float izvedbi 4+16+4 mm dobija se koeficijent termičke provodljivosti U=2.5 W/m2K

DEBLJINE u mm: 2,3,4,5,6,8,10,12,15,19

STANDARDNE DIMENZIJE u mm:
- 3210x6000
- 3210x2000
- 3210x2250
- 3210x2400

Float staklo u boji

Što je deblje float staklo u boji, to će biti tamniji izgled boje. Kako se debljina povećava, staklo absorbira više topline i više je sklonije termičkom pucanju. Npr. nije pogodno za izradu tuš kabina jer na hladnu površinu stakla dolazi visoka temperatura vode i staklo puca. Otvrdnjavanje ili toplinsko ojačavanje će zaštititi od termičkog pucanja.

Float staklo u boji - Bronzo, siva, zelena
- Dark blue
- Azur
- Priva Blue
- Linea Azura
- Pink

DEBLJINE: 3,4,5,6,8,10,12,15,19,25 mm

Antireflektivno staklo

Kombinirano od dvije pirolitički obrađene površine stakla u jednostruko laminirano staklo kako bi reduciralo vidljivo svjetlo refleksije na manje od 2% (npr. spriječava kad gledate kroz izlog u proizvode, da vidite sebe i pozadinu u staklu kao odraz) a istovremeno omogućava veću vidljivost kroz staklo, čak i od običnog, bezbojnog float stakla. Takvo staklo uz njegove anti-refleksivne karakteristike spriječava i prolaz 99% UV zračenja, štiteči unutrašnjost prostorije i sadržaj. U isto vrijeme također nudi tradicionalne prednosti laminiranog stakla, uključujući povećanu zaštitu, i superiornu akustičnu kontrolu. Rezultat je jedinstveno staklo visoke kvalitete koje kombinira snagu, sigurnost i redukciju buke laminiranog stakla sa niskom reflektivnošću. Takvo staklo može biti savijano kao obično staklo i vrlo je pogodno za ugradnju u muzeje, oglasne panele, ali isto tako i za izloge, izložbene salone i mnoga druga mjesta koja zahtjevaju anti-reflektirajući proizvod koji nema alternativu.

Polureflektivno staklo

Polureflektivno staklo ima naneseni metalni oksid tako da se zapravo kombinira toplinska zaštita i refleksija. Polureflektivno staklo odbija zrake sunca, ali bitno manje nego reflektivno staklo, i upija dio svjetlosti i energije. Boje polureflektivnog staklu su bezbojno, zeleno i plavo. Ta stakla se upotrebljavaju za ostakljivanje stijena, staklenih fasada, vrtova itd.

DEBLJINE u mm: 2,3,4,5,6,8,10,12,15,19

STANDARDNE DIMENZIJE u mm:
- 3210x6000
- 3210x2000
- 3210x2250
- 3210x2400

To je obično float staklo sa gotovo nevidljivim metalnim premazom koji smanjuje sunčevo zagrijavanje prostorije. Taj specijalni metalni premaz također proizvodi efekt ogledala pa se stime spriječava i vidljivost kroz staklo. Glavna primjena za staklene fasade. Pirolitička proizvodnja u tom procesu nanosi tijekom proizvodnje float stakla metalni oksid na staklo dok je staklo još vruće i u užarenom stanju. Vakuum (magnetron) procesom se nanose slojevi metalnog oksida pod vakuumom na proizvedeno staklo. Slojevi naneseni takvom tehnikom su meki i moraju biti zaštićeni od vanjskih utjecaja, uvijek se koriste za unutrašnju stranu staklenih panela. Postoje i drugi načini nanošenja slojeva kao kemijski proces, nanošenje folija, potapanje itd.

Reflektivno staklo: STOPSOL

- Stopsol Clasic Clear
- Stopsol Clasic Bronzo
- Stopsol Clasic Grey
- Stopsol Clasic Green
- Stiosol Supersilver Clear
- Stopsol Supersilver Grey
- Stopsol Supersilver Green
- Stopsol Supersilver Dark Blue
- Stopsol SilverLight Green
- Stopsol SilverLight Priva Blue

Žičano staklo

Žičano staklo sadrži žičanu mrežu (obično oko 10mm raster) u sredini stala. U slučaju razbijanja stakla žica omogućava zadržati staklo da se ne rasipa. Idealno je za garaže, krovišta, balkonske ograde i takva područja gdje ″industrijski″ izgled nije neprivlačan. Žičano staklo, u principu, nije sigurnosno staklo jer djelovi puknutog stakla ipak imaju oštre rubove. Žičano staklo se proizvodi kao čisto i mutno (ornament). Modeli žičanog stakla su: ″O″, ″S″, ″Denim″, ″Atlantic″, ″Delta″, ″Polish″

ogledalo

Ogledala se obično proizvode od stakla 4-6 mm debljine, a jedna strana stakla je posrebrena. Ako se proizvodi od običnog staklo ne bi trebalo biti upotrebljeno bez okvira, za primjenu bez okvira potrebno je upotrijebiti sigurnosno staklo

Stakla za zvučnu izolaciju

Za zaštitu od buke nije dovoljno samo izabrati stakla za zvučnu izolaciju, već moramo dobro razmisliti o cijelom elementu u koji je ugrađeno staklo i njegove spojeve sa zidom. Metoda za iskazivanje zvučne izolacije je index Rw, a iskazuje se u decibelima (dB). Podatak o 34dB za staklo znači da će takvo staklo smanjiti buku za 34dB, a ne kako mnogi misle da staklo propušta 34dB. Npr. ako je objekat ili stan uz prometnicu sa jakim prometom nivo buke iznosi otprilike 80dB. Ako ugradimo obično IZO staklo sa 34dB, znači da će nam nivo buke u prostoru biti 46dB. Što je potpuno prihvatljivo, jer je dopustiva buka danju oko 50dB. No ako izvor buke stvara daleko više od 80dB tada moramo razmisliti o ugradnji specijalnih stakala za zaštitu od buke. Kako se smanjenje buke povećava sa smanjenjem elastičnosti stakla, logično je da su laminirana stakla ili lamistal stakla bolji zvučni izolator zbog PVB folije između dva stakla nego obična stakla iste debljine. Doljnja tablica prikazuje maksimalne dozvoljene vrijednosti buke u prostoru za dan i noć prema pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi radi i borave, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi iz 2004. godine.

Zona buke

Namjena prostora

Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije LRAeq u dB(A)

Zona namijenjena odmoru, oporavku i liječenju

50dB / 40dB

2

Zona namijenjena samo stanovanju i boravku

55dB / 40dB

3

Zona mješovite, pretežito stambene, namjene

55dB / 45dB

4

Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem

65dB / 50dB

5

Zona gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, skladišta, servisi)

Na granici građevne čestice unutar zone buka ne smije prelaziti 80 dB(A)

koriste se stakla za zvučnu izolaciju STRATOPHONE koja imaju:

*

idealnu kombinaciju prvorazrednih atributa u jednom proizvodu
*

sigurnosne karakteristike laminiranog stakla i akustičku izolaciju ubačenih smola
*

redukciju zvuka Rw do čak 53dB
*

sigurnosne karakteristike loma kod najviših zahtjeva udarnog testa
*

sigurnosna klasa P2A kod testiranja bacanjem metalne kugle za laminirano staklo PVB-SC 44.4
*

prema zahtjevima za linearno spajana stakla i stakla protiv iznenadnog loma pada mogu biti procesuirana kao konvencionalno laminirana stakla

Tip

Ostakljenje

Debljina stakla

Folija

Rw u dB

25/36

44.2/12/4

25 mm

PVB

36 dB

27/37

33.4/16/4

27 mm

PVB

37 dB

29/39

44.2/16/4

29 mm

SC

39 dB

35/44b

44.2/16/10

35 mm

SC

44 dB

36/46a

44.4/16/55.2

36 mm

PVB/SC

46 dB

Ornament stakla

Ornament staklo je dekorativno staklo koje se dobiva tako da se tijekom proizvodnje float stakla mustra ili šara uzorka utiskuje na jednu ili obje strane, tijekom prolaska stakla kroz valjke float stakla, a boje mogu biti bezbojna, bronca ili žuta. Postoje mnoge vrste ornamenta ili uzorka u običnom ili žičanom staklu. Debljine su od 3 - 19mm. Providnost zavisi o gustoći i strukturi ornamenta. Na ovim slikama je objekt udaljen, od jednostrukog ornament stakla, 20cm.
Ornament 104 djelomična slika Ornament 104 bijeli neki ga još zovu Arena bijela, ili Ornament griz itd. Zbog gustoće strukture ornamenta vidljivost je dosta reducirana, a dobro propušta svjetlost. Pogodan za prozore u kupaonici.

Činčila djelomična slika
Činčila bijela staklo koje ima strukturu krzna. Vrlo dobro zaklanja pogled, a istovremeno propušta svjetlost. Vrlo efektna i nježna struktura.

Silvit-bijeli djelomična slika
Silvit-bijeli staklo koje ima strukturu vode koja se slijeva niz staklo. Odlična struktura na kojoj se gotovo ne primjećuje prljavština, vrlo dobro propušta svjetlost, a dosta zaklanja pogled.

Satinirano staklo je float staklo kojemu je jedna strana obrađena visokokvalitetnim nagrizanjem kiseline. Satinirano staklo je više transparentno od pjeskarenog stakla. Na tako obrađenim površinama ne ostaju tragovi prstiju i vrlo se lako održavaju. Takvo staklo se može laminirati, spajati u dupla stakla, očvršćivati itd.
Pjeskareno staklo Pjeskareno staklo - moguće je izraditi pjeskareno staklo prema nekom crtežu, logo znaku ili jednostavno nekom rasteru. Pjeskariti je moguće i vrlo komplicirane slike.

bosch-ke
bosch-ke's picture
Offline
Registrovan dana: 22/10/2008
Poruke:

SIGURNOSNA STAKLA

Sigurnosno kaljeno staklo

Kaljeno staklo je staklo koje je bilo podvrgnuto posebnom toplinskom procesu oplemenjivanja. Rezultat toga je veća otpornost na udarce (pet puta veća), veća je njegova snaga savijanja i otpornost na toplinska opterećenja. U slučaju loma stvara se mreža malih zrnaca sa zaobljenim rubovima. Proizvodi se tako, da se float staklo ili ornamentno staklo pogodno za kaljenje zagrijava do granice plastičnosti, na približno 600°C, nakon čega se naglo hladi hladnim zrakom. Na taj način nastaju naprezanja po presjeku stakla, u sredini vlačno, na donjoj i gornjoj strani tlačno naprezanje.
Sigurnosno kaljeno staklo se nakon termičke obrade više ne može obrađivati. Sve obrade rezanja, brušenja i bušenja moraju se obaviti prije kaljenja. Površinska obrada, poput pjeskarenja i satiniranja, lako je izvediva i nakon kaljenja.

Svojstva:

* povećana čvrstoća na savijanje
* povećana udarna čvrstoća
* povećana postojanost na temperaturna opterećenja i termo šok
* zaštita od ozljeda

Primjeri primjene:

* ostakljivanje pročelja vrata
* ostakljivanje brodova i plovila
* ostakljivanje stubišta, balkona, parapeta većinom i u ljepljenoj izvedbi
* vjetrobrani
* automatska vrata daljnja izrada izolacijskog stakla

bosch-ke
bosch-ke's picture
Offline
Registrovan dana: 22/10/2008
Poruke:

Sigurnosno laminirano staklo

Sigurnosno laminirano staklo sastavljeno je od dvaju ili više stakala međusobno povezanih folijom velike čvrstoće na kidanje. Postupak proizvodnje se odvija pri povećanoj temperaturi i pritisku. Folija PVB medu staklom (polyvinyl-butyral folija) obično je prozirna ili u bojama. Standardne folije imaju visok stupanj UV zaštite. Ovisno o namjeni, medu stakla se može staviti jedan ili više slojeva folije. Lako se koriste i odgovarajuća ornamentna stakla, stakla za toplinsku i sunčanu zaštitu, žičana stakla.

Svojstva:

* u usporedbi sa sigurnosnim kaljenim staklom, laminirano staklo se u slučaju loma ne raspadne u sitne dijelove, te tako i dalje pruža zaštitu. Pri mehaničkim promjenama zbog preopterećenja ili udarca staklo puca, ali kako je zalijepljeno folijom, štiti razbijeni otvor.

Primjeri primjene:

· zaštita

*

zaštita od bačenih predmeta klase A1-A3, po novom standardu klase P1A-P5A
*

zaštita od loma klase B1-B3, po novom standardu klase P6B-P8B
*

zaštita od vatrenog oružja klase C1-C5, po novom standardu klase BR1-BR7

*

podna ostakljenja
*

stropna, krovna ostakljenja
*

ostakljenja pročelja, npr. spider fasade
*

zaštita od pada u dubinu - sigurnosna ostakljenja

U laminiranom staklu možemo kombinirati slijedeće tipove stakala koji mogu biti različite debljine:

*

Float staklo (Planibel)
*

u masi obojeno staklo (Planibel boja)
*

refleksno staklo (Stopsol, itd.)
*

ornamentno staklo
*

emajlirano ili sitotiskano staklo

 • hm.gif
bosch-ke
bosch-ke's picture
Offline
Registrovan dana: 22/10/2008
Poruke:

PVB LAMINIRANO AKUSTIČKO SIGURNOSNO STAKLO

To staklo pruža vrhunsku zvučnu izolaciju. Njegove mehaničke i sigurnosne karakteristike znače da se može koristiti i za stropna ostakljenja, ostakljenja iznad glave i za velike izložbene prozore uz osiguravanje zaštite različitih stupnjeva kako vlasništva, tako i osoba. To se staklo sastoji od dviju ili više ploča stakla, koje su međusobno povezane s jednim ili više akustičnih PVB folija. Ti umetnuti slojevi osiguravaju staklu svojstvo, koje smanjuje zvuk, a zadržava jednaka sigurnosna svojstva kao obično laminirano staklo. Može se koristiti za jednostruko ostakljenje, na primjer u pregradama za zvučnu izolaciju ili u izolacijskom staklu.

OBOJENO LAMINIRANO STAKLO

To je laminirano staklo koje je na raspolaganju u širokom rasponu boja: bijela, žuta, crvena, zelena, plava itd. Obzirom na njegov privlačan izgled, laminirano staklo se može koristiti u najrazličitije svrhe: za zaštitne pregrade, za stepenice i stepeništa, prozirne i poluprozirne prizme, panele, uokvirena vrata itd.

KALJENO KRIVLJENO STAKLO

U današnjoj arhitekturi i prije svega u uređenju unutarnjih prostora veoma se često upotrebljavaju zakrivljena stakla. Tamo gdje propisi to zahtijevaju moraju biti upotrebljena sigurnosna kaljena stakla.
Zakrivljena stakla mogu biti debljine od 3 do 8 mm, maksimalna dimenzija je 1200 x 2400 mm. Mogu biti float stakla, obojena u masi, refleksna (s tvrdim nanosom), niskoemisivna (s tvrdim nanosom) i ornamentna stakla. Mogu biti brušena, sa sitotiskom, pjeskarena i s rupama.

EMAJLIRANO STAKLO

Emajlirano staklo je kaljeno staklo, na koje je prije postupka kaljenja nanesena posebna boja sastavljena od staklenog praha i pigmenta boje. Kod procesa kaljenja se istog trenutka boja najprije rastopi, zatim se trajno veže za staklenu površinu. Takav je nanos boje otporan na mehanička oštećenja i starenje. Emajlirana stakla se najčešće upotrebljavaju za staklene panele na fasadama, za obloge stijena, za staklene ispune i parapete.

STAKLO SA SITOTISKOM

Staklo sa sitotiskom je kaljeno staklo na koje je prije postupka kaljenja s pomoću sita nanesena posebna boja, sastavljena iz staklenog praha i pigmenta boje. Kod procesa kaljenja se istog trenutka boja najprije rastopi, zatim se trajno veže za staklenu površinu. Na raspolaganju su u širokom rasponu standardni uzorci ili po mjeri naručeni dizajni, u širokom izboru opalnih ili poluprozirnih boja. Moguć je izbor za različite aplikacije, za upotrebu u interijerima, za vrata, pregrade, zaštitne ograde, tuš kabine i namještaj. Na fasadama služi također kao zaštita od sunčevih zraka.

bosch-ke
bosch-ke's picture
Offline
Registrovan dana: 22/10/2008
Poruke:

Neprobojna stakla ili antibalistička stakla služe za zaustavljanje različitih kalibara projektila ispaljenih iz različitih vatrenih oružja, a sama klasifikacija i način ispitivanja pružene balističke zaštite određenog seta "pancirnog stakla" je definirana normom EN 1063.

Neprobojno - boolet proof staklo
vrsta oružja ( stepen balističke zaštite)(debljina)(masa u kgm2)

pištolj 9mm. (br2-ns c1) (31mm) (73 )

magnum 357 (br3-ns-c2) (35mm) (99)

magnum 44 (br4-ns-c3) (41mm) (120)

snajperska puška
5,56x45mm nato (br5-ns-c4) (52mm) ( 133)

automatska puška
7,62x51mm (br6-ns-c4-c5) (79mm) (185)

Vatrootporno staklo je prozirno višeslojno staklo, koje se sastoji od nekoliko slojeva laminiranih stakala. Kod povišene temperature i u vremenu od 30, 60, 90 ili 120 min, slojevi se šire i pretvaraju u čvrsti i kompaktni "štit", koji za vrijeme požara ne propušta požar, dim ili vruće pare, zatim ne provodi toplinu. Ovo staklo osigurava susjedne prostorije od požara, kao i sigurnu evakuaciju ljudi. Vatrootporna stakla se koriste za sve objekte, koji osim potrebnog prirodnog svjetla i vidljivosti, moraju zadovoljiti i uvjet vatrootpornosti. Objekti kod kojih se koriste ova vrsta stakla su uglavnom bolnice, škole, hoteli, restorani, shopping centri, trgovine, poslovni prostori, industrijska postrojenja i hale, skladišta, laboratoriji, aerodromi.

bosch-ke
bosch-ke's picture
Offline
Registrovan dana: 22/10/2008
Poruke:

izo staklo(izolaciono)

Materijali, tehnologija i deformacije

IZO STAKLO JE STAKLENO TIJELO SASTAVLJENO OD VIŠE STAKLENIH PLOČA ODVOJENIH NAJMANJE JEDNIM, HERMETIČKI ZATVORENIM MEĐUPROSTOROM KOJI JE ISPUNJEN ZRAKOM ILI PLINOM.

OSOBITOSTI KVALITETNOG IZO STAKLA

zadržati jednaku vrijednost toplinske izolacije

*

zadržati zadane vrijednosti prolaza svjetlosti
*

zadržati zadane vrijednosti prolaska energije
*

zadržati čistoću i bistrinu unutarnjih površina stakla
*

zadržati pravilan odraz slike okoliša
*

ne smije se orošavati u međuprostoru između dva stakla

Konstrukcija IZO stakla se sastoji iz:

Staklo - važno je da su stakla proizvedeno ujednačene debljine, da smo pravilno izabrali debljinu stakla prema veličini i svojstvima. O odabranim staklima za proizvodnju IZO stakla će najviše ovisiti i karakteristike IZO stakla.

Međuprostor - je uvijek napunjen zrakom ili "tromim" plinovima kao što su argon, kripton, xenon ili SF6. O vrsti plina direktno ovisi i toplinska izolacija. Što je plin teži to je bolja toplinska izolacija, stime da moramo paziti na širinu međuprostora. Za svaki plin je posebno zahtjevana optimalna širina međuprostora.

*

Zrak ili argon plin - debljina al.ili pvc distancera 16mm
*

Kripton plin - debljina distancera 10mm
*

xenon plin - debljina distancera 8mm
*

SF6 plin - debljina distancera 8mm

Molekular - primarna funkcija molekulara je da isušuje vlagu koja bi se zatekla u prostoru između dva stakla tijekom proizvodnje izo-stakla. Također molekular osigurava nizak nivo vlage, tijekom vijeka izo-stakla, koja bi mogla prodrijeti u međuprostor zbog raznih utjecaja. Najzad bilo kakvo organsko isparavanje koje bi se moglo pojaviti je eliminirano molekularom. Kugličast molekular se koristi za aluminijske ili inox distancere, a molekular u prahu se miješa sa polimerom da bi se napravio distancer od polimera.

Butil - prvo brtvilo - služi za internu izolaciju (prva barijera) izo stakla. Butil osigurava nizak prolaz vlage, pare i plina, a ima otpornost na starenje, pucanje i termičku stabilnost. Butil je skraćeni naziv za polyisobutylen, a mašina ga nanosi zagrijanog na distancer aluminijsku letvicu prije ljepljenja distancera na staklenu površinu. Ima izuzetnu vezivnu sposobnost za staklo, aluminij, inox itd.

Drugi kit - koristi se polisulfid, dvokomponentni kit koji se nanosi na izo staklo nakon prolaska stakla kroz mašinu za pranje stakla i stiskanja u preši. Može se koristiti i jednokomponentni kit hot-melt koji ima odlična fizičko kemijska svojstva te vrlo dobru otpornost na visoke i niske temperature. Hot-melt se vrlo brzo vulkanizira pa se koristi u slučajevima kada trebamo u kratkom roku izraditi izo staklo za ugradnju.

 • konstrukcija izo stakla.jpg
bosch-ke
bosch-ke's picture
Offline
Registrovan dana: 22/10/2008
Poruke:

Kakvoća izo stakla zavisi o svakom pojedinom sastavnom dijelu i materijalu koji se ugrađuje u jedno izo staklo, ali i o pravilnoj i potpunoj primjeni svake predviđene operacije u procesu proizvodnje takvog stakla.
Zato možemo čimbenike kakvoće izo stakla svrstati u tri grupe i to; repromaterijali, tehnološki proces proizvodnje, manipulacija i ugradnja izo stakla

Repromaterijali

*

staklo
*

okvir od metalnih, PVC ili kombiniranih profila
*

higroskopna molekularna sita
*

zaptivači

Tehnološki postupak

*

pravilno rezanje i lomljenje stakla
*

potpuno pranje stakla do potpune čistoće
*

potpuno sušenje stakla
*

pravilno ravno rezanje alu profila za izo staklo
*

pravilno i potpuno spajanje kuteva alu profila
*

pravilno punjenje alu profila higroskopnim molekularnim sitom
*

jednako nanošenje butila po cijeloj dužini alu profila
*

potpuno i jednakomjerno prešanje stakla na alu profil s butilom po cijeloj dužini
*

potpuno i jednakomjerno nanošenje zaptivača po cijelom opsegu izo stakla
*

pravilno odlaganje izo stakla do potpunog dovršenja polimerizacije zaptivača

Manipulacija i ugradnja

*

odlaganje izo stakla do stvrdnjavanja zaptivača
*

manipulacija i transport do gradilišta
*

ugradnja, kajlanje i silikoniranje

Svaki od ovih elemenata i operacija utječe na kakvoću izo stakla, i svaki nedostatak u nekom od materijala ili propust u postupku proizvodnje uzrokuju određene deformacije u izo staklu, čime mu smanjuju kakvoću ili u funkcionalnom pogledu ili u trajanju, a najčešće – oboje.

Low ″E″ staklo

Low "E" staklo ili staklo niske emisije (low emissivity) se proizvodi u dvije varijante. Hard-coating ili pirolitička zaštita je vrsta low-e stakla gdje se za vrijeme proizvodnje stakla na površinu float-stakla nanosi željezni oksid. Sputtering/Soft-coating je vrsta low-e stakla gdje se nakon procesa proizvodnje stakla, postupkom katodnih zraka, nanosi više slojeva željeznog oksida u visokovakuumiranom postrojenju.

Low "E" staklo bitno smanjuje U-vrijednost stakla blokirajući prolaz IR zraka, a propušta sunčevu svijetlost. Stoga ako želimo blokirati gubitak toplinske energije iz prostorije, unutrašnja strana (prema prostoriji) IZO-stakla mora biti Low-e, tada dopuštamo ulazak sunčeve topline koja doprinosi grijanju prostorije, a ako želimo spriječiti ulazak sunčeve topline u prostoriju tada je potrebno postaviti na vanjsku stranu Izo stakla Low-e staklo. Low-e staklo propušta zračenje kratkih valova, a reflektira duge valove. Treba napomenuti da je nanos metalnog oksida uvijek okrenut u unutrašnjost izo-stakla.

Kako znati da li je i kako ugrađeno Low "E" staklo?

Kod običnog stakla, ako upalite upaljač, plamen će biti žut ili žućkast, a kod Low "E" stakla plamen će biti ljubičasto-plavkast!

Konstrukcija IZO stakla se sastoji iz:

Staklo - važno je da su stakla proizvedeno ujednačene debljine, da smo pravilno izabrali debljinu stakla prema veličini i svojstvima. O odabranim staklima za proizvodnju IZO stakla će najviše ovisiti i karakteristike IZO stakla.

Međuprostor - je uvijek napunjen zrakom ili "tromim" plinovima kao što su argon, kripton, xenon ili SF6. O vrsti plina direktno ovisi i toplinska izolacija. Što je plin teži to je bolja toplinska izolacija, stime da moramo paziti na širinu međuprostora. Za svaki plin je posebno zahtjevana optimalna širina međuprostora.

*

Zrak ili argon plin - debljina al.ili pvc distancera 16mm
*

Kripton plin - debljina distancera 10mm
*

xenon plin - debljina distancera 8mm
*

SF6 plin - debljina distancera 8mm

Molekular - primarna funkcija molekulara je da isušuje vlagu koja bi se zatekla u prostoru između dva stakla tijekom proizvodnje izo-stakla. Također molekular osigurava nizak nivo vlage, tijekom vijeka izo-stakla, koja bi mogla prodrijeti u međuprostor zbog raznih utjecaja. Najzad bilo kakvo organsko isparavanje koje bi se moglo pojaviti je eliminirano molekularom. Kugličast molekular se koristi za aluminijske ili inox distancere, a molekular u prahu se miješa sa polimerom da bi se napravio distancer od polimera.

Butil - prvo brtvilo - služi za internu izolaciju (prva barijera) izo stakla. Butil osigurava nizak prolaz vlage, pare i plina, a ima otpornost na starenje, pucanje i termičku stabilnost. Butil je skraćeni naziv za polyisobutylen, a mašina ga nanosi zagrijanog na distancer aluminijsku letvicu prije ljepljenja distancera na staklenu površinu. Ima izuzetnu vezivnu sposobnost za staklo, aluminij, inox itd.

Drugi kit - koristi se polisulfid, dvokomponentni kit koji se nanosi na izo staklo nakon prolaska stakla kroz mašinu za pranje stakla i stiskanja u preši. Može se koristiti i jednokomponentni kit hot-melt koji ima odlična fizičko kemijska svojstva te vrlo dobru otpornost na visoke i niske temperature. Hot-melt se vrlo brzo vulkanizira pa se koristi u slučajevima kada trebamo u kratkom roku izraditi izo staklo za ugradnju.

KOJI SU ČIMBENICI KAKVOĆE IZO STAKLA?

Kakvoća izo stakla zavisi o svakom pojedinom sastavnom dijelu i materijalu koji se ugrađuje u jedno izo staklo, ali i o pravilnoj i potpunoj primjeni svake predviđene operacije u procesu proizvodnje takvog stakla.
Zato možemo čimbenike kakvoće izo stakla svrstati u tri grupe i to; repromaterijali, tehnološki proces proizvodnje, manipulacija i ugradnja izo stakla

Repromaterijali

*

staklo
*

okvir od metalnih, PVC ili kombiniranih profila
*

higroskopna molekularna sita
*

zaptivači

Tehnološki postupak

*

pravilno rezanje i lomljenje stakla
*

potpuno pranje stakla do potpune čistoće
*

potpuno sušenje stakla
*

pravilno ravno rezanje alu profila za izo staklo
*

pravilno i potpuno spajanje kuteva alu profila
*

pravilno punjenje alu profila higroskopnim molekularnim sitom
*

jednako nanošenje butila po cijeloj dužini alu profila
*

potpuno i jednakomjerno prešanje stakla na alu profil s butilom po cijeloj dužini
*

potpuno i jednakomjerno nanošenje zaptivača po cijelom opsegu izo stakla
*

pravilno odlaganje izo stakla do potpunog dovršenja polimerizacije zaptivača

Manipulacija i ugradnja

*

odlaganje izo stakla do stvrdnjavanja zaptivača
*

manipulacija i transport do gradilišta
*

ugradnja, kajlanje i silikoniranje

Svaki od ovih elemenata i operacija utječe na kakvoću izo stakla, i svaki nedostatak u nekom od materijala ili propust u postupku proizvodnje uzrokuju određene deformacije u izo staklu, čime mu smanjuju kakvoću ili u funkcionalnom pogledu ili u trajanju, a najčešće – oboje.

Low ″E″ staklo

Low "E" staklo ili staklo niske emisije (low emissivity) se proizvodi u dvije varijante. Hard-coating ili pirolitička zaštita je vrsta low-e stakla gdje se za vrijeme proizvodnje stakla na površinu float-stakla nanosi željezni oksid. Sputtering/Soft-coating je vrsta low-e stakla gdje se nakon procesa proizvodnje stakla, postupkom katodnih zraka, nanosi više slojeva željeznog oksida u visokovakuumiranom postrojenju.

Low "E" staklo bitno smanjuje U-vrijednost stakla blokirajući prolaz IR zraka, a propušta sunčevu svijetlost. Stoga ako želimo blokirati gubitak toplinske energije iz prostorije, unutrašnja strana (prema prostoriji) IZO-stakla mora biti Low-e, tada dopuštamo ulazak sunčeve topline koja doprinosi grijanju prostorije, a ako želimo spriječiti ulazak sunčeve topline u prostoriju tada je potrebno postaviti na vanjsku stranu Izo stakla Low-e staklo. Low-e staklo propušta zračenje kratkih valova, a reflektira duge valove. Treba napomenuti da je nanos metalnog oksida uvijek okrenut u unutrašnjost izo-stakla.

Kako znati da li je i kako ugrađeno Low "E" staklo?

Kod običnog stakla, ako upalite upaljač, plamen će biti žut ili žućkast, a kod Low "E" stakla plamen će biti ljubičasto-plavkast!

Low ″E″ staklo presjek

Presjek Low E izo stakla

Prikaz rezultata mjerenja temperature na površini unutrašnjeg stakla, uz uvjet vanjske temperature -10°C i unutrašnje +20°C

IZO staklo

Low E staklo

Troslojno staklo

IZO staklo prikaz temperature

Low E staklo prikaz temperature

Low E staklo prikaz temperature
zvučna izolacija 34dB
U= 2.5W/m²K zvučna izolacija 34dB
U= 1.1W/m²K zvučna izolacija 36dB
U= 0.8W/m²K

Specifična masa: 2,5 g/cm3
Služi nam za izračunavanje težine određenog stakla. Npr. ploča debljine 1 mm i površine 1 m2 ima težinu 2,5 kg.

Izo staklo 4+16+4 površine 1m2 ima težinu cca 22-24kg.

 • troslojno staklo.jpg
 • low e staklo.jpg
 • izo_st3.jpg
bosch-ke
bosch-ke's picture
Offline
Registrovan dana: 22/10/2008
Poruke:

ZVUČNA I TOPLINSKA IZOLACIJA

Što je zvuk?

Zvukom nazivamo osjet koji nastaje kao posljedica cikličke promjene pritiska zraka na bubnjić u uhu. S obzirom na to da djeluje kao pritisak - zvuk je oblik energije.

Što je buka?

Bukom se naziva skup složenih i neusklađenih zvukova.
Iz tih je razloga Svjetska zdravstvena organizacija propisala nivo od 65 db granicom buke iznad koje ona postaje štetnom po zdravlje.
Složeni i neusklađeni zvukovi posljedica su složenih i neusklađenih pritisaka. Osim što je osjećaj neugodan, svi ti pritisci štetni su za bubnjić ljudskog uha i stoga opasni po osjetilo sluha.

Dakle, buka je opasna po zdravlje!

NIVO ZVUČNOG PRITISKA IZ IZVORA VANJSKE BUKE

Izvor zvuka

(db)

Projektil SATURN pri uzlijetanju na udaljenosti 1m

200

Četveromotorni avion pri uzlijetanju na udaljenosti od 25m

140

Hidraulična preša velike snage na udaljenosti 1m

130

Pneumatski čekić

120

Automobilska sirena

110

Prolazak vlaka kroz podzemnu postaju

105

Unutrašnjost turbomlaznog aviona

100

Prolazak vlaka nadvožnjakom

100

Teški cestovni promet

92

Tokarski stroj na udaljenosti 1m

90

Automobil niže klase pri brzini 80 km/h (unutrašnjost)

80

Prolazak automobila

70

Ured s računalima

70

Normalan razgovor na udaljenosti 1m

60

Uobičajena buka u domaćinstvu (stan)

50

Sastanak zaljubljenih

40

Čitaonica

30

Šaputanje na udaljenosti od 2 m

25

Šuškanje lišća

18

Granica čujnosti srednjih frekvencija

15

Granica čujnosti visokih frekvencija

0

NIVO BUKE I UTJECAJ NA ČOVJEKA

Nivo buke

Izvor buke

Razgovor

Utjecaj na čovjeka

135

Zrakoplov

Nemoguć

Fizička bol

120

Bučni proizvodni pogon

Nemoguć

Fizička bol

100

Pneumatski čekić

Gotovo nemoguć

Nepodnošljiva buka

90

Podzemna željeznica

Gotovo nemoguć

Vrlo neugodna buka

80

Cesta sa velikim prometom

Teško moguć

Neugodna buka

70

Cesta sa srednjim prometom

Teško moguć

Podnošljiva buka

60

Gužva u velikoj robnoj kući

Otežan

Dopustiva buka

50

Normalna buka u višekatnici

Normalan

Dopustiva buka danju

40-20

Normalna buka na selu

Normalan

Tišina

10

Studio za snimanje

Šapatom

Nenormalna tišina

STAKLO I ZVUČNA IZOLACIJA

S obzirom na to da nije moguće izolirati sve izvore buke, a nije prirodno da se zaštitimo od primanja svih zvukova, moramo pronaći način da spriječimo dolazak samo neusklađenih i složenih zvučnih valova.
Najčešća korištena metoda za izražavanje zvučne izolacije je index ISO (Rw) a brojčano se izražava u decibelima (db).
Pri tome je važno upamtiti da parametar zvučne izolacije za neki materijal iskazan u db ne pokazuje koliko taj materijal buke propušta, već iskazuje za koliko db on nivo buke smanjuje. To znači da vanjsku ulaznu buku od 110 db jednostruko staklo d = 4 mm smanjuje za 30 db i u prostor nam ulazi buka od 80 db.

Koliko treba izolirati?

Osobitosti zvučne izolacije i njena moć određuju se na bazi jačine vanjske buke i namjene prostora koji treba izolirati najmanje do nivoa podnošljivosti.

PREGLED DOZVOLJENE/PODNOŠLJIVE BUKE

Klasa

Vrsta prostorije

Podnošljivi nivo buke (db)

1

Kazališta, kongresna dvorana ili knjižnica

30

2

Stanovi u gradskim naseljima

35

3

Školske dvorane u gradskim naseljima

45

4

Ured za jednog službenika

50

5

Ured za više službenika

50-60

VRIJEDNOST ZA BUKU CESTOVNOG PROMETA (UNI 7170/73)

Klasa

Vrsta prostorije

Danju

Noću

A

Industrijska zona

80

65

B

Veliki gradski centri

75

61

C

Gradske stambene zone

70

54

D

Gradske stambene zone - lokalno

65

52

E

Prigradske stambene zone

60

48

F

Rijetko naseljene zone, bolnice i parkovi

55

46

Temeljem navedenih podataka utvrđujemo kakvu bi zvučnu izolaciju trebalo predložiti ili ponuditi, odnosno kakvo staklo ugraditi u predviđeni otvor, da bi se korisniku prostora iza stakla osiguralo približno poželjnu udobnost boravka ili rada s točke gledišta buke i zvučnog zagađenja.
Na primjer, ako trebamo ostakliti obiteljsku kuću koja se nalazi pored ulice kojom prolazi samo lokalni promet, ista će u prosjeku biti izložena danju buci od 65 db, a noću od 52 db.
Stan u gradskoj stambenoj zoni ne bi smio biti izložen buci većoj od 35 db.
To znači da bi danju trebalo izolirati 65-35 = 30 db, a noću 52-35 =17 db.
Iz tablice je vidljivo da je za zvučnu izolaciju dovoljno ugraditi staklo od 4 mm.

Kako i koliko buke smanjuje staklo?

Svaka prepreka smanjuje ili reducira zvučnu energiju koja kroz nju prolazi prema fiksnom odnosu koji je konstantan za konstrukciju, bez obzira na vrstu zvučne energije. To se smanjenje izražava nepromjenjivom brojkom decibela.
Na primjer ako jedna pregrada ima svojstvo izolacije zvuka (redukcije zvuka) za 20 db, znači da će ona zvuk od 80 db smanjiti na 60 db.
Kad se pregrada sudari sa zvučnim valom iste frekvencije, pojavljuje se fenomen rezonancije, koji značajno smanjuje moć zvučne izolacije te pregrade.
Postoji pored toga za svaki tip pregrade i jedna kritična frekvencija ili koincidencija vezana uz elastičnost pregrade za koju je moć zvučne izolacije izuzetno smanjena.
Dvije su osnovne karakteristike svake pregrade o kojima ovisi moć zvučne izolacije i to: masa po jedinici površine i jednoličnost ili kompaktnost strukture.
Potvrđuje se to i činjenicom da je glavni čimbenik smanjenja buke pomoću stakla njegova masa, a ona se najlakše uočava kroz debljinu stakla. Što je staklo deblje, što ga više ima, veća je njegova masa i bolje mu je svojstvo zvučne izolacije.
Zanimljivo je da s osnova zvučne izolacije, dvoslojno izo staklo samo po sebi nema nikakvih posebnih prednosti, osim onih koje proizlaze iz zakona mase za dva stakla od kojih je sastavl je no.To ne vrijedi u slučaju kad je međurazmak najmanje 20 mm, kad su dva stakla različitih debljina i kad se zrak u međuprostoru zamjeni teškim plinovima kao naprimjer SF6. Pri takvim kombinacijama međutim značajno gubi na svojstvima toplinske izolacije, i to iz razloga što K-faktor raste s povećanjem međuprostora iznad 16-18 mm, a plin SF6 ima svojstva toplinske izolacije lošija od zraka.
Potpuno je suprotna situacija s laminiranim staklima. Moć izolacije zvuka povećana je u odnosu na jednostruko staklo iste debljine, uslijed smanjenja elastičnosti stakla kao posljedica umetanja plastične folije (PVB). Iz toga je razloga laminirano staklo uvijek i rješenje za povećanje moći zvučne izolacije nego što je to jednostruko float staklo.
Ne smijemo zaboraviti da se zvuk kreće velikom brzinom, ali da širenjem slabi, da nije svaki prozor u neposrednoj blizini izvora zvuka/buke i da se manje čuje što smo dalje od izvora zvuka.
Pri tome valja naglasiti da je vrlo važno da staklo bude pravilno ugrađeno i da sav prostor između stakla i okvira u koje je ono ugrađeno bude u cjelosti ispunjen, odnosno da se spriječi svako širenje zvučnih valova kroz taj prostor.
Svojstvo zvučne zaštite jedne pregrade ipak ne zavisi samo o njenoj masi ili debljini već i o kompaktnosti pregrade. Ukoliko u njoj postoji rupa, kroz tu rupu usljed zvučnog pritiska prolaze zvučni valovi koji se ponašaju kao i komprimirani zrak koji prolazi kroz rupu u posudi koju ispunjava.
Iz toga je razloga PROZOR kao element zgrade najvažniji čimbenik zvučne izolacije.
Pri tome moramo promatrati prozor kao cjelinu svih elemenata koji ga sačinjavaju i to profili, brtve, staklo, okov…. Poboljšanje bilo kojeg od konstruktivnih elemenata pojedinačno, a ne dirajući ostale, bespotrebno je trošenje novaca.
Istraživanja pokazuju da profil nikad nije problem, problem nije niti staklo ako je pravilno odabrano, Problem su uvijek spojevi, sastavi i brtve.
Dakle spoj prozor-zid, krilo-okvir i kutevi krila ili okvira najkritičnije su točke prozora u ispunjavanju postavljenog zadatka zvučne izolacije. Poseban su problem rolete i njihova prazna kutija noću kada 'su rolete spuštene jer loše izolirana kutija smanjuje zvučnu izolaciju za 4-5 db.
Izmjereno je da loše brtvljenje u prozoru sa pukotinama od 0,2-0,3 mm može oslabiti zvučnu izolaciju za 10-12 db na cijelom prozoru.
Staklo mnogo pridonosi dobroj zvučnoj izolaciji i može udovoljiti svakom praktičnom zahtjevu. Međutim sve je uzaludno i besmisleno, ako se to staklo ne ugrađuje u isto tako kvalitetni okvir, ako se ne promatra kao dio cjelovitog kvalitetnog proizvoda.

STAKLO I TOPLINSKA IZOLACIJA

K-faktor IZO stakla: svrha i način postizanja

Protok topline kreće se uvijek u smjeru od toplijeg prema hladnijem, pa tako i kroz staklo. Pri tome nas posebno pogađa pravac kojim se toplina gubi iz zagrijanih prostora u prirodni okoliš. Koeficijent toplinske provodljivosti pokazuje količinu energije koja u jedinici vremena prođe kroz jedinicu površine i jedinicu debljine stakla sa toplije na hladniju stranu i označava se sa K ili U.
Pojačana toplinska zaštita postiže se primjenom izo stakla kojima su tehnološki poboljšana svojstva djelovanja na prijenos i zračenja toplinskog protoka. Najviše uspjeha na smanjenju protoka topline kroz izo staklo donosi zahvat u međuprostoru između stakala od kojih je ono sastavljeno. Tu je zamjenom suhog zraka s inertnim plinovima napravljen prvi korak. Slijedeći korak na smanjenju toplinskog protoka učinjen je vrlo istančanim postupkom, kojim se na površinu stakla deponira osobito selektivan sloj molekula oksida koje reflektiraju samo toplinsko zračenje, dakle gubi se manje topline, jer ta stakla dio energije vraćaju natrag u pravcu iz kojeg energija dolazi.

Niskoemisivno staklo s mekim nanosom

PLANIBEL TOP N+ je staklo namijenjeno za izradu izo-stakla, koje je vrlo učinkovito pri očuvanju topline u samoj zgradi, maksimalno propušta svjetlost i sunčevu energiju u unutrašnjost. To staklo, dakle, pomaže da zimi bude izuzetno udobno uz staklene pregrade i doprinosi znatnom smanjenju troškova za grijanje, ima vrlo neutralan izgled, poput standardnog stakla i namijenjeno je svim vrstama uporabe: prozori kuća, oprema fasada i prozori poslovnih zgrada i slično. PLANIBEL TOP N+ je prozirno float staklo, premazano s oksidima metala s katodnim naparivanjem u vakuumskim uvjetima. Taj napareni sloj izuzetno je odbojan na dugovalnu toplinsku radijaciju i također je poznat kao sloj niske emisije.

Sastav izolacijskog stakla

U-vrijednost W/(m2K)

zrak

argon

4(6)4

2,5

2,0

4(8)4

2,1

1,7

4(10)4

1,9

1,4

4(12)4

1,7

1,3

4(14)4

1,5

1,1

4(15/16)4

1,4

1Solarni faktor g

LT%

LRE

LRI

EN 410

ISO 9050 M1

77

12

13

0,62

0,60

STAKLO I PROLAZ SUNČEVE ENERGIJE

Refleksno staklo s tvrdim nanosom

Pored svoje osnovne funkcije reguliranja propusnosti sunčeve energije, STOPSOL staklo cijenjeno je zbog osebujnih estetskih elemenata, boja i diskretnih reflektirajućih slika. S površinama koje reflektiraju okolni ambijent i sa svojim poigravanjem bojama, STOPSOL pruža široki raspon mogućnosti u projektiranju opreme zgrada, verandi itd.
STOPSOL staklo je izrađeno s procesom nanosa na liniji (pirolitički nanos), gdje se metalni oksidi nanose pri visokoj temperaturi na PLANIBEL staklo ili na u masi obojeno float staklo Planibel u boji.. S tim se procesom stvara izuzetno otporan i čvrst nanos.
Priroda nanosa određuje izgled odsjaja i reguliranje prolaska sunčeve energije za svaki pojedini proizvod u paleti proizvoda STOPSOL.

STOPSOL je u masi obojeno float staklo za reguliranje prolaza sunčeve energije. Obzirom na to da se s lakoćom može obrađivati i na raspolaganju je i u debljim izvedbama, može ga se koristiti u raznolike svrhe, jer zadovoljava najrazličitije potrebe, kako za fasade, tako i za uređenje interijera i izradu namještaja.

bosch-ke
bosch-ke's picture
Offline
Registrovan dana: 22/10/2008
Poruke:

e ovo sve o staklu sam poskidao sa jednog sajta nisam htjeo da prevodim
pošto nas većina razumije jezik na kojem je napisano.
to sam uradio iz razloga što na ovom sajtu nema ništa o staklu sem nekih čudnih ideja šta sanjim raditi.pa ako nekog zanima nek čita i ako ga interesuje nešto u vezi stakla neka pita.nisam samo plagijator nego i znam ponešto o staklu bilo kojem od ovih gore spomenutih........

bosch-ke
bosch-ke's picture
Offline
Registrovan dana: 22/10/2008
Poruke:

napokon...
e fala bogu dragom.

ratko
ratko's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 15/04/2007
Poruke:

bosch-ke wrote:
napokon...
e fala bogu dragom.

Zašto si se zahvalio bogu ? Što sam onaj deo o akvarijumu prebacio tamo gde treba ili zbog nečeg drugog ? :hh :hh :hh

vrebac
vrebac's picture
Offline
Registrovan dana: 23/12/2008
Poruke:

A sta je sa akrilnim staklom?
Ako nekom treba bilo kakva pomoc ili savet slobodno neka mi se javi.
Radim sa akrilnim staklom vec 13 godina i voljan sam pomoci svima.

bosch-ke
bosch-ke's picture
Offline
Registrovan dana: 22/10/2008
Poruke:

ajd kad si na valio,evo ti plexi(akrilno)staklo
PMMA (polimetil-metakrilat), umjetno (akrilno) staklo, poznato pod nazivom plexi (perspex, plexiglas). Prozirna plastika,gustoće oko 1.1g/cm3, boljih fizičkih svojstava od običnog stakla, osim otpornosti na temperaturu (staklu je talište oko 900°C, a PMMA pri 200°C postaje gumenasta i savitljiva). Koristi se kao zamjena za staklo uglavnom. Može se lijepiti sa cijanoakrilatom (cijanofix, sekundno ljepilo). PMMA izgara potpuno (pretvori se u vodenu paru i ugljični dioksid ne ostavljajući traga za sobom)

Plexiglas je trgovački naziv za termoplastičnu masu polimetilmetakrilata (PMMA) koja se distribuira u obliku ravnih ploča, punih profila i cijevi.

Standardne karakteristike plexiglasa su:

kristalna prozirnost i sjaj
apsolutna svjetlosna propusnost
mogućnost filtriranja svjetlosti
postojanost na atmosferske promjene
postojanost oblika na temperaturama do 105°C
kemijska postojanost
mogućnost termičkog oblikovanja
mogućnost mehaničke obrade
mala težina

Plexiglas se proizvodi kao bezbojni i obojeni prozirni, te kao obojeni neprozirni.

Standardne debljine ploča su 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm i 10mm, ali se po zahtjevu mogu izrađivati i do 15mm.

Standardne dimenzije ploča su:

1525 x 2030 (mm)
2030 x 3050 (mm)

vrebac
vrebac's picture
Offline
Registrovan dana: 23/12/2008
Poruke:

Ok bosch-ke.
Ma znam ja to samo sam video da nema.
Ima dve vrste akrilnog stakla.
Liveni i extrudirani.
U svakom slucaju hvala.
Nov sam na ovom forumu i mogu ti reci da ste vas par stvarno brzi i efikasni sto se tice odgovora.
Svaka vam cast.
Odusevili ste me i imam samo reci pohvale.
A ono moje stoji ako kome treba kakav savet sto se tice obrade pleksiglasa,rado cu da pomognem.
Pozdrav!

djuma
djuma's picture
Offline
Registrovan dana: 24/10/2008
Poruke:

E kad vec spomenuste akrilno staklo ili pleksiglas, mene interesuje da li je moguce staviti to izmedju radne ploce i gornjih elemenata u kuhinji na zid, umesto plocica. Takodje me interesuje da li ga je moguce krojiti(tj iseci tamo gde su stekeri)? Ako nije tajna koliko se krece cena tog stakla po m2 ili metru duznom. Meni bi trebalo oko 5m sa 60cm visine(moze odgovor i na pp)

vrebac
vrebac's picture
Offline
Registrovan dana: 23/12/2008
Poruke:

Mozes da stavis ali ne preporucujem ti.
Nemas u komadu 5m duzine.Vec najmanje iz dva dela.
Moze da se isece sta hoces i gde hoces.
Ne preporucujem ti za to sto se uvija i nikad nemas ravnu povrsinu.
Pogotovo ako je tanja ploca.

djuma
djuma's picture
Offline
Registrovan dana: 24/10/2008
Poruke:

Evo slike kako sam ja to zamislio
P.S. Nisam mislio iz komada jer mi je kuhinja u G, pa mi treba iz dva dela(jedan otrpilike kao ovaj na slici i drugi komad oko 1.8m

 • ent224c.jpg
tipiangel
tipiangel's picture
Offline
Registrovan dana: 18/02/2009
Poruke:

Ima li iko ideju kako popraviti zvucnu izolaciju, eventualno i toplotnu, a ne menjati stolariju, odnosno, da li je moguce samo eventualnim promenama stakala ili nekom doradom starih prozora doci do dobrog rezultata?
Znam da postoji mogucnost promene stolarije, ali mi se cini da bih eventualnom ugradnjom stakala koja se upotrebljavaju kod alu i plasticne stolarije i kod ove moje stare mogao postici priblizan rezultat. Samo ne znam da li je uopste moguce izvrsiti ugradnju tih stakala u staru stolariju i da li to iko radi. A znatno bi ustedelo sredstava + sacuvao bih autenticni izgled fasade.

Bane
Bane's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 29/02/2008
Poruke:

Koja je vrsta stolarije???
Dajte neku sliku da vidimo u kakvom je stanju.
A inace sve je moguce.

p.s napisite lokaciju u profilu

bosch-ke
bosch-ke's picture
Offline
Registrovan dana: 22/10/2008
Poruke:

To je ne moguće izvesti.Mislim u obična okna se nemože postaviti izo staklo.Ti što možeš uraditi to je iskitovati eventualna oštećenja,
na stolariji.Onda prekitovati stakla,ili silikonirati ista.
Onda poljepiti neku diht traku.Naravno mogao bi
okna odnijeti stolaru,da ih prepravi.
Ali to je bacanje para...

gogi
gogi's picture
Offline
Registrovan dana: 20/02/2009
Poruke:

J aimam sto u kuhinji sa pjeskarenim staklom debljine 10mm odličan je samo na strani pjeskarenja na jednom mjestu ostali tragovi ruke vjerovatno od majstora .Interesuje me da li to mogu otkloniti nečim a i ubuduće zaštit od prljanja. Razmišljao sam da tu stranu gdje pjeskareno lakiram bezb. lakom. Dali će uspjet?

nensi
nensi's picture
Offline
Registrovan dana: 29/01/2009
Poruke:

Djuma, da nije plexiglas "nežan" za tu ploču između kuhinjskih delova? Ako se dobro sećam njegova površina lako se izgrebe, a tu ploču pogotovo kod šporeta treba često oribati, pa da se zbog malo jačeg pritiskanja i grubljeg sunđera ne ošteti površina. Šta misliš o lexanu ili ultapasu? Pogledaj na sajtu Artinvest-a, ima svašta, imaju i cene proizvoda. Pozz

bosch-ke
bosch-ke's picture
Offline
Registrovan dana: 22/10/2008
Poruke:

Ma pisao sam već o tome šta je najbolje za održavanje da se postavi
između elemenata.To je panel ploča na kojoj je zaljepljen postforming hpl.
Šta je hpl

HPL (High Pressure Laminate – Laminat presovan pod visokim pritiskom) sastoji se od slojeva celulozne mikrofibre (uobičajeno nerafinirani industrijski papir) impregniranih termonavođenih zrnaca koja su vezana kombiniranim djelovanjem topline (=130°C) i visokim pritiskom (=7MPa). Proces se odvija u visokosofisticiranim presama i sastoji se od poly-kondenzacije termonavođenih zrnaca, koja prave neporozan, homogen materijal sa snažnom unutrašnjom kohezijom (= 1,35 g/cm3).

Kroz proces presovanja, metalne ploče ostavljaju otisak teksture na površinski sloj laminata, koji ovisno o namjeni i željenim urezima i otpornosti na oštećenja ima raspon od visokog sjaja do duboko urezane strukture. HPL se isporučuje kao ploča u raznim kombinacijama veličina, debljina, dekora i završne strukture obrade površine.

vrste hpl laminata

Standard – laminat i kompakt ploča debljine od 0,7 do 30mm
Postforming – laminat i kompakt ploča tvornički oblikovane u raznim radijusima(to je to što se ljepi na panel)
Integrale – kompakt ploča smeđe ili crne sredine za upotrebu u uređenju interijera
Building grade – kompakt ploča za eksternu upotrebu, za vanjske fasade
Labolam – kompakt ploča za izradu namještaja u laboratorijima. Otporno na hemikalije
Unicolor / Solid core – kompakt ploča sredine jednake naličju(ono iza lica)
Multicolor – kompakt ploča slojevite sredine u više dekora
Perforated – perforirana kompakt ploča.
Metalli – Metalli Integrali – kompakt ploča s licem u imitaciji metala.
Ultraplast je zabranjen za proizvodnju u evropi(toliko je meni poznato)...
Hpl ga je zamijenio zbog više stvari,a naj bitnije je da ne utiče na zdravlje.
Ali nije ni malo bezbolan kada se porežete na njega...
Veće je savitljivosti,lakši za rad itd...

Druga opcija je staklo u boji,ili pjeskareno obično staklo od 6mm.
Najčešće se koristi ovo od 6mm,to je nekako najbolja debljina.
Mada nije loše i deblje postaviti.
Odeš kod staklara,oni dođu na mjerenje,izbuše rupe za utičnice...
Ugrade ga i gotova stvar...Samo je ova opcija skuplja malo nego što se misli...Staklo u boji je skuplje,još ove debljine,pa skuplje je od pločica svakako...A još skuplje može da bude, ako ga postavlja neko ko nije baš radio sa staklom...Malo je to teže postaviti bez saugera i ostalog staklarskog alata...Da ne govorim o mogućnosti pucanja stakla...
A kada ga staklar postavlja,baš te briga hoće li da pukne...
Tj,on će da ga zamjeni.A ti ako ga slomiš,moraš drugo da kupiš...
Tako da je taj ultraplast(mada mi nije jasno gdje ga nalazite)
najjeftinija i najbolja opcija...

Uf...ovo bi naporno...

djuma
djuma's picture
Offline
Registrovan dana: 24/10/2008
Poruke:

Hvala Bosch-ke jos jednom na iscrpnom odgovoru:) Na to sam i mislio, nikako pleksiglas, naravno zbog svih njegovih karakteristika. Laminat ultraplast sam nasao u firmi DIPO, na NBG-u, proizvodjac je www.fundermax.com pa mi sad nije jasno kako je zabranjen ak oga oni(evropska firma proizvode)?! Probacu da nadjem i hpl laminat, a ako neko zna gde ima u Beogradu, moze mi odgovor poslati na p.p.
Jos jednom puno hvala na savetima

bosch-ke
bosch-ke's picture
Offline
Registrovan dana: 22/10/2008
Poruke:

Đuma Fundermax je jedan od najvećih evropskih proizvođača melaminskih laminata...To što se zove kod vas ultraplast
je u stvari melaminska folija...
To što fundermax predstavlja na svom sajtu je melaminski laminat...
Koji je daleko slabijeg kvaliteta od nove generacije hpl-laminata...
A da ne pričam o tome koliko je otrovan.Skoro je u kini bila afera sa trovanjem melaminom,mislim da su ga stavljali u mlijeko u prahu tako nešto...Sve u svemu u Srbiji nema proizvođača postforming ploča...
Samo ih uvoze,to mi je rekao jedan prijatelj po poslu.
Koji ima jedan kuhinjski studio u Bgd-u...
Rekao mi je da ih je teško naći, da je izbor dezena očajan..
A cijena daleko veća od melaminskih ploča...Kod nas radna ploča
presvučena melamin-laminatom 28oox600x28mm košta 30 eura...
Nisu toplotno otporne što je najgore...Dok metar radne ploče hpl(najjeftinije)košta oko 25 eura...?
Sve u svemu ništa ja ne govorim,da to nije nizašto ili tako nešto.
Samo sam naveo neke od mana koje ima "Ultraplast"
A hpl nema...U svakom slučaju kod dedy-ja je super ispao,panel
za kuhinju...

djuma
djuma's picture
Offline
Registrovan dana: 24/10/2008
Poruke:

Sve sam skontao, samo jos da mi neko kaze gde ima u BG-u da se kupi HPL laminat?
A sta je dedy stavio u kuhinju, ultraplast ili hpl laminat ili nesto trece?

Bane
Bane's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 29/02/2008
Poruke:

fooldaddy wrote:

Na zidu je ultraplast u dezenu artwood svetli, kupljen je u Darexu i isti je kao radna ploča koja je takođe kupljena u Darexu.
Ultraplast ili laminat je zalepljen za 8mm debeo medijapan sa celih 2 kg tigar lepka.
To veče kada sam lepio laminat na medijapan, uradio sam se u garaži