Instalacija cevi izmedju peći na pelet i sabirnika