Dogradjivanje hodnika na kucu od naboja, da li je izvodljivo?