Nedovršena kuća - koliko mogu da koštaju sledeći radovi ?