prevencija od klizišta, šta pojedinac može da uradi ?