Digitalni uglomer/libela za cirkular sa magnetom (ili kako se već zove kod nas)