Kako popraviti zamrzivač koji leti plače a zimi se ogrne u santu leda sa spoljne strane?