Tinjalica na sporetu svetli iako je sve pogaseno ?