Potpuno praznjenje instalacije centralnog grijanja